Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στις 31 Μαρτίου για την ΕΠΣ Αρκαδίας

0
132

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 08/02 με την οποία έγινε γνωστό ότι στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αρκαδίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΣ Αρκαδίας, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Aριθ. Πρωτ: 3
Τρίπολη 8.2.2021
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία – Μέλη της Ένωσης.
Στις έδρες τους

Κύριε Πρόεδρε,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, με την υπ’ αριθμ. 2/04-02- 2021 απόφασή της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 20 έως 30 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ) των Σωματείων – Μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, στην Τρίπολη, στο Πνευματικό Κέντρο (τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως), στις 31.3.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ με θέματα:

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Ένωσης στις Γεν. Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
3. Εκλογή τριών (3) Γραμματέων για τον έλεγχο της τήρησης των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης.
4. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής .
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) τακτικών και μέχρι εννέα (9) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Α. τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.
6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών (3) τακτικών και μέχρι τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Α. τετραετούς θητείας, με μυστική ψηφοφορία.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 19:00΄, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της, άρθρο 24 παράγραφος 2.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου.

● Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων.
● Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, είτε με έγερση των αντιπροσώπων, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις για προσωπικά θέματα και αρχαιρεσίες, διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές, με ψηφοδέλτια.
● Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
● Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.
● Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
● Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.
● Κάθε σωματείο της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο.
● Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αρκαδίας, κάθε σωματείο – μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) υποψήφιο ως αναπληρωματικό.
● Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.
● Υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικών μελών στην Ε.Ε. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α. (άρθρο 30), επτά (7) ημέρες (και μέχρι της 12ης μεσημβρινής) πριν από την συνερχόμενη Γ.Σ., δηλαδή το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 23/03/2021.

Για την Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Στ. Τσαγγούρης
Ο Γ. Γραμματέας Κ. Ζιώτης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here