Ένα βήμα μπροστά για την πόλη

0
806

ΓΡΑΦΕΙ ο Φώτης Μαρούδας (*).

Πολύς λόγος γίνεται για την κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Τρίπολης και ιδιαίτερα αυτό της έδρας του Δήμου, την Τρίπολη. Πράγματι, το οδικό δίκτυο της Τρίπολης έχει υποστεί σοβαρές βλάβες εξαιτίας της διαχρονικά περιορισμένης συντήρησής του. Ασφαλώς και πρέπει τα προβλήματα που υπάρχουν στην οδική υποδομή της Τρίπολης να αντιμετωπιστούν άμεσα, καθώς αφενός μεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι χρήστες, οδηγοί και πεζοί, και αφετέρου,  όσο αναβάλλεται η αντιμετώπιση των φθορών τόσο αυξάνεται το κόστος των παρεμβάσεων.

Η περιορισμένη συντήρηση της οδικής υποδομής της Τρίπολης καταφανώς είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς χρηματοδότησης των Δήμων από την κεντρική διοίκηση εξαιτίας της ανάγκης ορθολογισμού των δημόσιων οικονομικών , αλλά και η έλλειψη ενός μακροπρόθεσμου προγραμματισμού επεμβάσεων. Αυτοί είναι  οι δύο κύριοι παράγοντες που έχουν συμβάλλει σε αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, το οδικό δίκτυο της πόλης.

Έτσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί , είναι αναγκαία η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών. Οι αποσπασματικές και οι σπασμωδικές παρεμβάσεις  θα λύσουν τα προβλήματα σε χρόνο παρόντα , αλλά θα μεταθέσουν το κόστος στο άμεσο μέλλον.

Κάθε κατασκευή έχει τον κύκλο ζωής της . Μετά από την παρέλευση ενός ορισμένου χρόνου χάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με τα οποία είχε σχεδιαστεί αρχικά. Χρόνος που παλαιότερα ήταν εξαιρετικό δύσκολο να προσδιοριστεί  χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτά με τρόπο οπτικό τα σημάδια της φθοράς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ωστόσο, με την εισαγωγή της ψηφιακής καταγραφής της οδικής υποδομής , σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό  και με την επεξεργασία από επιστημονικό προσωπικό , είναι δυνατόν, γρήγορα και με ασφάλεια, να προσδιοριστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οδική υποδομή και επομένως, να προγραμματιστούν, τεχνικά και οικονομικά, οι παρεμβάσεις που πρέπει γίνουν. Η μέθοδος της ψηφιακής καταγραφής της οδικής υποδομής δεν περιορίζεται μόνο στον προσδιορισμό των φθορών της , αλλά μπορεί να επεκταθεί και στον προσδιορισμό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η παρόδια ζώνη καθώς και στην καταγραφή της οδικής σήμανσης.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ψηφιακής καταγραφής της οδικής υποδομής μπορεί να καταρτιστεί ένα μητρώο υποδομών στο οποίο θα καταχωρείται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται  το οδόστρωμα, τα πεζοδρόμια, η οδική σήμανση, ο οδικός φωτισμός και τα άλλα τεχνικά  έργα. Στο ίδιο μητρώο είναι δυνατό να καταχωρηθούν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας που διέρχονται από το σώμα των δημοτικών οδικών υποδομών και συχνά, εξαιτίας τους,  προκαλούνται  σοβαρές βλάβες σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή,  η συνολική εποπτεία της κατάστασης της δημοτικής οδικής υποδομής και ο τεχνικός, χρονικός  και οικονομικός  προγραμματισμός των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν.

Η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος διαρκούς παρακολούθησης της δημοτικής οδικής υποδομής είναι δυνατό να οδηγήσει στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών Πόρων τόσο για την κατάρτιση του συστήματος παρακολούθησης όσο και για τις παρεμβάσεις στην οδική υποδομή.

(*) Ο Φώτης Μαρούδας είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Τρίπολη Αλλάζουμε τα δεδομένα».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here