Αθλητική τροπολογία και «πονοκέφαλος» για τα ερασιτεχνικά σωματεία χωρίς αναγνώριση!

0
4891

Προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα (08/10) σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει και δύο διατάξεις που πρότεινε το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα χρηματικών επιχορηγήσεων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε Εθνικά πρωταθλήματα πλην αθλητικών ανώνυμων εταιριών. Η δεύτερη διάταξη προβλέπει τη μη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από σωματεία που δεν φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για εξασφάλιση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δεν είναι τόσο εύκολη και απαιτεί μια σειρά από δηλώσεις και έγγραφα από αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την ύπαρξη ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού στα στοιχεία του αθλητικού σωματείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ακόμη και στην περιοχή μας η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών σωματείων δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένα παρ’ όλο που από αρκετούς συλλόγους η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία καθώς πέρα από το ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση των κατά καιρούς χρηματικών επιχορηγήσεων από την Πολιτεία, εξασφαλίζει την αναγνώρισή τους από τις Οικείες Ομοσπονδίες και την Πολιτεία, καθώς και τη δυνατότητα τους να προπονούνται σε αθλητικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Αναλυτικά η σχετική χθεσινή ανακοίνωση (07/10) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δύο διατάξεις που ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και συντελούν στην εξυγίανση του αθλητικού τοπίου, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που πρότεινε το Υφυπουργείο Αθλητισμού και κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εισάγεται αύριο Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, συνεπής στη φιλοσοφία και στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής τόσο για συνεχή στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού με άμεσα και έμμεσα μέτρα, ειδικά στην εποχή της πανδημίας, όσο και για νοικοκύρεμα του αθλητικού τοπίου με διαφάνεια, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ρυθμίζουν τα εξής:

* Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30/06/2021.

* Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι επιχορηγήσεις από τους Δήμους σε ερασιτεχνικά σωματεία για τα έξοδα μετακίνησής τους, έρχονται σε συνέχεια μιας δέσμης μέτρων που -ενδεικτικά- αφορά στο αφορολόγητο 20% στις δωρεές και χορηγίες από 01/01/2020, στην ένταξη όλης της αθλητικής οικογένειας στην ομπρέλα στήριξης ενάντια στον κορωνοϊό την περασμένη άνοιξη, στην έκτακτη χορήγηση 12 εκατ. ευρώ απευθείας στα σωματεία έπειτα από 12 χρόνια, η οποία θα υλοποιηθεί τις προσεχείς εβδομάδες κλπ

Όσο για την υποχρέωση κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να δικαιούται ένα σωματείο να κάνει χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αυτή εναρμονίζεται με την αντίστοιχη πρόβλεψη για τις εποπτευόμενες από ΓΓΑ αθλητικές εγκαταστάσεις, η οποία θεσπίστηκε με τον 4726/2020.».

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο

Με αφορμή το παραπάνω θέμα και το προς ψήφιση σχέδιο Νόμου που περιλαμβάνει δύο σημαντικές διατάξεις που αφορούν τα αθλητικά σωματεία, παρακάτω παραθέτουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ένα αθλητικό σωματείο στη ΓΓΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει ειδική αθλητική αναγνώριση.

 1. Αίτηση[1] ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα[2] του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  Επωνυμία[3], ταχυδρομική δ/νση του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α.
 2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
 3. Υπεύθυνες Δηλώσεις[4] των μελών του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.

β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο. Σε περίπτωση που συμμετέχουν, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών.

 1. Υπεύθυνες Δηλώσεις[5] του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α) Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών χώρων.

β) Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.

γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.

δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.

ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό[6] τους καθεστώς.

στ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,

ζ)  Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.

η)  Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του.

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο.
 3. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση[7],[8] της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να βεβαιώνεται ότι:

α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση.

β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.

γ)  Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.

δ) Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

 1. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών[9],[10] ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμό δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
 2. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται[11], στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου–προπονητή(ων).

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

[2] Η σφραγίδα να φέρει την επωνυμία του σωματείου, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του.

[3] Όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του σωματείου.

[4] Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

[5] Επισυνάπτεται υπόδειγμα.

[6] Όταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιόκτητες, να επισυνάπτεται το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο.

[7] Εάν το σωματείο αιτείται χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα αθλήματα ή κλάδους αθλήματος που υπάγονται σε διαφορετικές ομοσπονδίες, υποβάλλει βεβαιώσεις των οικείων ομοσπονδιών ή ενώσεων.

[8] Η επωνυμία του σωματείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς ορίζεται στο καταστατικό του.

[9] Ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του σωματείου προκειμένου για ατομικό άθλημα είναι δέκα (10) και για ομαδικό είκοσι (20).

[10] Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του για αναγνώριση ατομικού αθλήματος είναι δεκαπέντε (15), ενώ για ομαδικό άθλημα είναι ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες.

[11] Προκειμένου για ομαδικό άθλημα, όταν το σωματείο συμμετέχει σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας και προκειμένου για ατομικό άθλημα, όταν το σωματείο έχει αθλητές ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here