Απόφαση προκαλεί καθυστερήσεις στο έργο ανακατασκευής του στίβου στο ΔΑΚ Τρίπολης

0
352

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του στίβου στο ΔΑΚ Τρίπολης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης» σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «ΚΟΝΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗ», εξέλιξη των τελευταίων ημερών φαίνεται να έχει προκαλέσει εμπόδια που αποφέρουν νέες καθυστερήσεις στο πολύ σημαντικό αυτό έργο αθλητικών υποδομών.

Συγκεκριμένα απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με ημερομηνία 18/05/2020 και έκδοση στις 02/06/2020, έρχεται για να «θέσει εμπόδια» στην εξέλιξη των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ανοιχτού διαγωνισμού και την εύρεση αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.

Βάσει της συγκεκριμένης απόφασης με αριθμό 627/2020 από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και σύμφωνα με την απόφαση, το προηγούμενο διάστημα υποψήφιος ανάδοχος του έργου κατέθεσε ένσταση με την οποία αιτείτο την ακύρωση της διακήρυξης για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τρίπολης», καθότι προφανώς διαφωνούσε με το περιεχόμενο αυτής και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε διάφορα σημεία αυτής.

Η ουσία είναι ότι στην 24σέλιδη απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκύπτει αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής του υποψήφιου αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο ακυρώνοντας ουσιαστικά την παραπάνω διακήρυξη του Δήμου Τρίπολης.

Αναλυτικότερα το απόσπασμα της συγκεκριμένης απόφασης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή.
Ακυρώνει τη με αρ. πρωτ…………. διακήρυξη ………… για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ………….», στο σύνολο της και δη, για αμφότερα τα τμήματα (τμήμα 1 και τμήμα 2) αυτής.
Ορίζει την επιστροφή στον προσφεύγοντα του παραβόλου με αρ. …………………. και ποσού 3.000,00 ευρώ.».

Κατά συνέπεια όπως φαίνεται από τη συγκεκριμένη απόφαση λογικά θα πρέπει να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη στα σημεία που αποτέλεσαν αντικείμενο ένστασης και να ακολουθηθεί και πάλι το επόμενο διάστημα η ίδια διαδικασία με την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και επανάληψη της διακήρυξης του του διαγωνισμού για ανάθεση του έργου σε εργολάβο για την υλοποίησή του.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης προφανώς θα κινηθεί άμεσα προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη διακήρυξη, ωστόσο σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες, αλλάζοντας τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό έναρξης των εργασιών.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει δημοσιευθεί από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΕΔΩ και για ευνόητους λόγους δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων και οι λεπτομέρειες των σχετικών εγγράφων και παραστατικών.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here