Χθες (31/03) αναφερθήκαμε στο α’ μέρους του ΡΕΤΡΟ αφιερώματος μας στην παρουσίαση της ομάδας του Αστέρας Τρίπολης για τη σεζόν 2004-05 στην οποία οι «κυανοκίτρινοι» θα αγωνίζονταν στην Δ’ Εθνική για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Μια παρουσίαση στην οποία όπως γράψαμε χθες είχαν εκφραστεί από επίσημα χείλη οι μακροπρόθεσμοι μεγάλοι στόχοι της ομάδας!

Στο συγκεκριμένο β’ μέρος του συγκεκριμένο ΡΕΤΡΟ αφιερώματος του «ΚΟΝΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗ» εκείνης της παρουσίασης τον Ιούλιο του 2004, θα αναφερθούμε στις απαντήσεις των ερωτημάτων των εκπροσώπων του Τύπου, αλλά και στις «ατάκες» των ανθρώπων του Αστέρα που έκαναν αίσθηση στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πάμε να θυμηθούμε τι είχε γράψει η εφημερίδα «ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» στο φύλλο της Πέμπτης 29 Ιουλίου 2004:

 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ομάδα με υψηλούς στόχους

ΓΡΑΦΕΙ ο Φώτης Αλεξόπουλος.

Όπως καταγράψαμε και στο χθεσινό ρεπορτάζ η ομάδα του Αστέρα τη Δευτέρα το από­γευμα πραγματοποίησε την παρουσίαση των νέων μετεγγραφικών αποκτημάτων εν όψει της νέας αγωνιστικής περιό­δου. Μετεγγραφικά αποκτήμα­τα που θεωρούνται αναμφι­σβήτητα ως πολύ μεγάλα, με βάση τα δεδομένα και τις απαι­τήσεις του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Σημαντικό εί­ναι και το γεγονός ότι όλοι οι ομιλητές από την ομάδα του Α­στέρα Τρίπολης μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την νέα ο­μάδα που δημιουργείται αυτό το Καλοκαίρι και έχει ήδη θέ­σει μεγάλους στόχους για τη νέα τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ομάδας κ. Κρητικός μίλησε με αισιοδοξία για τους υψη­λούς στόχους της ομάδας και αναφέρθηκε με πολύ καλά λό­για για την προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο χρο­νικό διάστημα στις τάξεις του συλλόγου. Στη συνέχεια το λό­γο πήρε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το τεχνικό τιμ και τους συνεργάτες του, αλλά και στην αξία των μετεγγραφικών αποκτημάτων της ομάδας. Παράλληλα δεν έκρυ­ψε τον ενθουσιασμό του για τα όσα έχουν γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στην ομάδα.

Τέλος μιλώντας και τεχνικός της ομάδας, κ Πετράκης, ανα­φέρθηκε και αυτός με τα καλύ­τερα λόγια για τους συνεργάτες του και τους παίκτες του, αλλά και για τους ιδιοκτήτες της ομά­δας κ. Μπάκο και κ. Καϊμενάκη. Ανέφερε ότι η ομάδα χρειάζεται την στήριξη όλου του φίλαθλου κόσμου της Τρί­πολης και της ευρύτερης πε­ριοχής και υποσχέθηκε ότι παί­κτες και προπονητικό τιμ, θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να πετύχουν τους υψηλούς στόχους της ομάδας.

 

Οι απαντήσεις των υπευθύνων της ομάδας σε διάφορα ερωτήματα-ενδοιασμούς…

Πέρα όμως από τα αισιόδοξα μηνύματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις των ανθρώπων του «κυανοκίτρινου» σωματεί­ου και αναμφισβήτητα μόνο μεγάλες ελπίδες για το μέλλον του Αρκαδικού ποδοσφαίρου μας προκαλούν, αρκετές από τις ερωτήσεις των δημοσιογρά­φων προς τους υπεύθυνους της  ομάδας  περιείχαν κά­ποιους ενδοιασμούς για τα όσα ακούγονται έως τώρα για την πορεία της ομάδας. Βέβαια οι άνθρωποι του συλλόγου έ­σπευσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σε ομολογουμένως εύλογα ερωτήματα και ιδού τα αποτελέσματα:

Ερώτημα 1ο: Η πρώτη ερώτη­ση από συνάδελφο δημοσιο­γράφο, είχε να κάνει με το γε­γονός για το οποίο δεν αξιοποιήθηκε φέτος όσο θα έπρεπε το ντόπιο υλικό. Η απάντηση ήρθε δια στόματος κ. Κρητικού και κ. Σιούλα, ο οποίοι τόνισαν ότι α) οι στόχοι της ομάδας δεν είναι μόνο η άνοδος αλλά και πολύ περισσότερα πράγματα και γι’ αυτό προκειμένου να ε­ξυπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να γίνουν αυτές οι αλ­λαγές. Άλλωστε «οι μεταγραφικές κινήσεις έγιναν βάση των αποτελεσμάτων των δοκι­μών και τα παιδιά που αποκτή­θηκαν βάση των αποτελεσμά­των κρίθηκαν» τόνισε ο κ. Σιούλας και συνέχισε λέγοντας πως θα ήταν δυνατόν μια ομά­δα που πέρυσι πάλεψε για την παραμονή, φέτος να πρωταγω­νιστήσει με το ίδιο έμψυχο υλι­κό.

Ερώτημα 2ο: Αρκετοί αναρω­τήθηκαν γιατί ο Γιάννης Πε­τράκης προτίμησε την ανάλη­ψη της τεχνικής ηγεσίας του Αστέρα και όχι αυτήν του ΟΦΗ, ομάδας Α’ Εθνικής. Ο ίδιος λοιπόν ο τεχνικός είπε χαρα­κτηριστικά: «Επειδή ότι κάνω στη ζωή μου, το κάνω γιατί μου αρέσει, αφού πιστεύω ότι πίσω από αυτό υπάρχει σκοπός, ό­ραμα και κίνητρο, προτίμησα τον Αστέρα». Ο Κρητικός τεχνι­κός είδε στην Αρκαδική ομάδα το ουσιαστικό όραμα στην ομά­δα και γι’ αυτό σύμφωνα με τα λεγόμενά του ήρθε στην Τρί­πολη. Έκλεισε λέγοντας: «Πριν μερικά χρόνια ήμουν υπεύθυνος στην δεύτερη ομάδα του ΟΦΗ. Στην συγκεκριμένη ομάδα που υπηρέτησα πριν 2 1/2 χρόνια οι συνθήκες και το όραμα δεν υπήρχαν».

Ερώτημα 3ο: Κάποιοι μεταξύ των οποίων και δημοσιογρά­φοι, αναρωτήθηκαν για το α­ντικείμενο συνεργασίας αλλά και για το ποιες είναι πραγματι­κά οι αρμοδιότητες του κ. Τά­σου Σιούλα στην ομάδα του Α­στέρα. Ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της Τρίπο­λης απάντησε λέγοντας ότι κα­ταρχάς προτίμησε τον Αστέρα αφού πείστηκε ότι η προσπά­θεια που καταβάλουν οι άν­θρωποι εδώ δεν μένουν μόνο στα λόγια, απορρίπτοντας στο παρελθόν, αλλά και σήμερα α­κόμα προτάσεις από ομάδες Α’ Εθνικής.

Συνέχισε λέγοντας: «Αυτό που έχω βάλει σαν στόχο ζωής θέλω να τον πετύχω. Τα καθήκοντά μου εδώ είναι να οργα­νώσω την ομάδα από το Α ως το Ω. Όταν λέμε οργάνωση εν­νοώ και σε έμψυχο υλικό και σε επάνδρωση με αξιόλογους ανθρώπους και με ποδοσφαι­ριστές ακόμη και όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή.».

Ερώτημα 4ο: Ειπώθηκε εν­δοιασμός για το κατά πόσο εί­ναι εφικτή η αποφυγή σύγχυ­σης ρόλων μέσα στην ομάδα, θεσμικά και οργανωτικά. Η α­πάντηση ήρθε αρχικά από τον κ. Σιούλα, ο οποίος είπε ότι ο ρόλος του στην ομάδα είναι καθαρά οργανωτικός. Στη συ­νέχεια με αυστηρό ύφος ο τε­χνικός της ομάδας κ. Πετρά­κης ξεκαθάρισε ότι στο κομμά­τι που τον αφορά, υπεύθυνος, υπόλογος και αποκλειστικός αρμόδιος είναι μόνο αυτός, εν­νοώντας το όπως είπε χαρα­κτηριστικά σε απόλυτο βαθμό. «Δεν μου αρέσει να ανακατεύ­ομαι σε θέματα και αρμοδιότη­τες που δεν με αφορούν. Είμαι άνθρωπος που λειτουργώ με το δικό μου σκεπτικό και με τους δικούς μου κανόνες οι ο­ποίοι σε ορισμένα θέματα είναι απαράβατοι» είπε κλείνοντας την απάντηση του.

Ερώτημα 5ο: Σε σχόλια που είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι τις μετεγγραφές των παι­κτών τις πραγματοποίησε ο κ. Σιούλας πριν την πρόσληψη του τεχνικού κ. Πετράκη, οι δύ­ο άνδρες φρόντισαν να δια­ψεύσουν κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, λέγοντας ο καθένας με τη σειρά του, ότι οι μετεγγρα­φές έγιναν και από τον κ. Σιού­λα, αλλά και από τον κ. Πετρά­κη η συνεργασία μεταξύ των οποίων είχε ξεκινήσει εδώ και δύο ολόκληρους μήνες.

 

«Μεγάλες» δηλώσεις στην παρουσίαση…

Κατά τη διάρκεια της παρου­σίασης στο ξενοδοχείο «Μαί-ναλον», οι άνθρωποι του Αστέ­ρα μην μπορώντας να κρύ­ψουν την αισιοδοξία τους, σε πολλά σημεία της ομιλίας τους, προχώρησαν σε μεγάλες δη­λώσεις που για τα δεδομένα του τοπικού ποδοσφαίρου, μπορούν άνετα να εντυπωσιά­σουν σε μεγάλο βαθμό ο­ποιονδήποτε φίλαθλο. Αρκετές από τις «τρανταχτές» απόψεις αλλά και δηλώσεις που ακού­στηκαν, απομονώθηκαν από το μαγνητόφωνο των «Αρκαδικών Ειδήσεων» και καταγράφονται παρακάτω:

Κρητικός: «Στόχος της ομά­δας είναι η Α’ Εθνική και γιατί όχι το Champions League».

Σιούλας: «Το επίπεδο του τε­χνικού προσωπικού της ομά­δας είναι επιπέδου Α’ Εθνικής κατηγορίας».

Σιούλας: «Το υπερσύγχρονο νέο γήπεδο του Αστέρα 12000­15000 θέσεων θα γίνει πολύ πριν το νέο γήπεδο του Πανα­θηναϊκού».

Σιούλας: «Η φάση αυτή για τον Αστέρα δεν είναι ένα μετα­βατικό στάδιο, αλλά μια βαθιά τομή».

Πετράκης: «Βρήκα στην Τρί­πολη ανθρώπους των οποίων η φιλοδοξία και το όραμα που έχουν ταιριάζουν απόλυτα σε μένα».

Σιούλας: «Αυτά που κάναμε εμείς σε ένα μήνα, οι άλλοι δεν τα έχουν κάνει σε χρόνια».

Σιούλας: «Δεν υπάρχει άν­θρωπος του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που να μην γνω­ρίζει τον Αστέρα Τρίπολης».

 

Άμεσος στόχος και oι Ακαδημίες…

Κατά την παρουσίαση της νέ­ας ομάδας για την περίοδο 2004-2005, ο κ. Σιούλας μετα­ξύ των άλλων αναφέρθηκε και στα τμήματα υποδομής του Α­στέρα. Ο ίδιος τόνισε ότι όπου έχει συνεργαστεί μέχρι τώρα, έ­χει δημιουργήσει Ακαδημίες. Το ίδιο προτίθεται να κάνει πράξη και στην Τρίπολη. Τα λόγια του ιδίου είναι χαρακτηριστικά: «Η ακαδημία του Αστέρα θα αρχί­σει από το Σεπτέμβριο καλώ­ντας όλα τα παιδιά της Τρίπο­λης σ’ αυτήν. Βασική προϋπόθεση είναι σε λίγα χρόνια στην ομάδα να βγάλουμε τους δικούς μας πο­δοσφαιριστές. Εγώ είμαι αυτός που θα αναλάβω την ακαδημία της ομάδας».

Στο ίδιο «μήκος κύματος» κυ­μάνθηκαν και οι δηλώσεις του κ. Κρητικού, ο οποίος τόνισε ό­τι με τις ακαδημίες στο πέρασμα του χρόνου θα αναδει­χθούν ντόπιοι παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν, σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του Αστέρα, αναδεικνύοντας ακόμα περισ­σότερο το τοπικό στοιχείο της ομάδας. Αναμφισβήτητα ένα τέτοιο γεγονός είναι ικανό να προσελκύσει πολλά παιδιά στο χώρο του ποδοσφαίρου φέρνοντάς μας μνήμες από τις ε­ποχές πριν από αρκετά χρόνια που τα χωμάτινο, γήπεδα της πόλης γέμιζαν από παιδιά που μάθαιναν τα μυστικά του ποδο­σφαίρου.

Αυτά είναι τα νέα μετεγγραφι­κά αποκτήματα του Αστέρα…

 1. Ηλίας Αναστασάκος (Απόλλων Αθηνών).
 2. Ματθαίος Πλατάκης (Κιλκισιακός).
 3. Μιχάλης Κλοκίδης (Ρόδος).
 4. Κώστας Καλογιαννίδης (Λεβαδειακός).
 5. Χριστόφορος Ανδρεαδάκης (Εργοτέλης).
 6. Παναγιώτης Τσούκης (Ακράτητος).
 7. Βασίλης Μπαντής (Ανατολή Ιωαννίνων).
 8. Βασίλης Γκόλιας (Ερασιτέχνες ΠΑΣ Γιάννενα).
 9. Σπύρος Μανωλακάκης (Ερασιτέχνες ΟΦΗ).
 10. Γιώργος Πετράκης (Ερασιτέχνες ΟΦΗ).
 11. Σταύρος Βαγγελόπουλος (Άγιος Νικόλαος).
 12. Σωτήρης Κοννέ (Βύζας Μεγάρων).
 13. Δημήτρης Δημάκος (Πανθυρεατικός).
 14. Ζωγράφος Χελιώτης (Αήττητος Σπάτων).
 15. Νίκος Ταμάμης (Λαμία).

– Διαβάστε το Α’ ΜΕΡΟΣ του συγκεριμένου ΡΕΤΡΟ αφιερώματος ΕΔΩ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here