Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία από τον ΣΕΓΑΣ προς Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

0
256

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΕΓΑΣ με την οποία καλεί Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο και απασχολούνται στο χώρο του κλασικού αθλητισμού που επιθυμούν να προσληφθούν ως συνεργάτες της Ομοσπονδίας, όπως υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ, αναφέρει:

«Ο ΣΕΓΑΣ καλεί τους καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο και απασχολούνται ως προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι στο χώρο του στίβου, και επιθυμούν να προσληφθούν ως συνεργάτες της ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους, προκειμένου να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2022 – 2023 στον ΣΕΓΑΣ. 

Η αίτηση τους πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν στο παρελθόν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος.

β) Κατάσταση αθλητών Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου που έχουν αναδείξει διαχρονικά (όνομα, αγώνισμα, χρονολογία, επίδοση διάκριση)

γ) Πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας)

δ) Τυπικά προσόντα: Πτυχίο, μεταπτυχιακά, αρ. άδειας άσκησης επαγγέλματος και ξένες γλώσσες.

ε)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ.

Τέλος, για την αξιολόγηση των αιτούντων, o ΣΕΓΑΣ κάνει γνωστό ότι διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού καθώς και την παιδαγωγική τους προσέγγιση.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στον ΣΕΓΑΣ Λ. Συγγρού 137 στο γραφείο πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά (e-mail: president@segas.gr), έως το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here