Στις 28 Μαρτίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

0
218

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, απέστειλε χθες Τρίτη (09/02) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, γνωστοποιώντας ουσιαστικά την ημερομηνία στην οποία είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και το περιεχόμενη της ανακοίνωση αναφέρει:

«1. Επικύρωση πρακτικών της Γ.Σ της ΚΟΕ (8/3/2020),

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιούμενων ψήφου σωματείων – μελών της ΚΟΕ, κατ’ άρθρο 10 παρ.10 του Καταστατικού της ΚΟΕ,

3. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ, κατ’ άρθρο 10 παρ.11 του Καταστατικού της ΚΟΕ,

4. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ της ΚΟΕ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 – Ισολογισμός της ΚΟΕ έτους 2020,

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΚΟΕ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020,

6. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ της ΚΟΕ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 – Έγκριση ισολογισμού της ΚΟΕ έτους 2020 – Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του Δ.Σ της ΚΟΕ από κάθε ευθύνη για το πιο πάνω διάστημα,

7. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία του διορισθησόμενου Δικαστικού Αντιπροσώπου, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, για την εκλογή προέδρου, μελών Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τις διαδικασίες για την εκλογή εκπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ),

8. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:
α. Προέδρου του Δ.Σ
β. Είκοσι (20) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ
γ. Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

9. Εκλογή ενός εκπροσώπου και ενός αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση της ΚΟΕ στην ΕΟΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ.2β), (άρθρο 13 του ν.4637/2019, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του ν.4726/2020) και άρθρο 24 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ θα συγκληθεί στις 09.00 της 28ης Μαρτίου 2021 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 10.00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην πρόσκληση της ΚΟΕ προς τα Σωματεία – Μέλη της, επισημαίνεται πως σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω COVID – 19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ, με τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών, το Δ.Σ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4667/2020.

Στην περίπτωση αυτή τα θέματα 1-7 της Ημερήσιας Διάταξης θα συζητηθούν στη Γ.Σ της 28ης Μαρτίου 2021, τα δε 8 και 9 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (αρχαιρεσίες – εκλογές) θα λάβουν χώρα στις 29/3/2021, ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 έως 18.00.

Η Γ.Σ και οι αρχαιρεσίες της ΚΟΕ με τον πιο πάνω τρόπο και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων θα διεξαχθούν, εφόσον με αυτή διασφαλίζεται η διαφάνεια και η μυστικότητα της ψηφοφορίας, κατά τα άρθρα 11 παρ.1 και 12 παρ.1 του Καταστατικού της ΚΟΕ.

Σε περίπτωση δε, μη διασφάλισης των απαραίτητων κανόνων της μυστικότητας της ψήφου, το Δ.Σ της ΚΟΕ θα ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, όταν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές και υγειονομικές αρχές, το επιτρέπουν. Το Δ.Σ, τότε, θα ενημέρωσει σχετικά τα σωματεία – μέλη της ΚΟΕ, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την 28η Μαρτίου 2021.».

– Τη σχετική πρόσκληση της ΚΟΕ προς τα Σωματεία μ Μέλη της, μπορεί κανείς να διαβάσει ΕΔΩ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here