Τι προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο Ενωσιακό γήπεδο Νεστάνης

0
271
ΦΩΤΟ: GOOGLE MAPS.

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του Ενωσιακού γηπέδου της ΕΠΣ Αρκαδίας στη Νεστάνη, δημοσιοποιήθηκε και η διακήρυξη του έργου με τις λεπτομέρειες του έργου. Πρόκειται για ένα έργο πνοής και για τον τοπικό χώρο του ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη γηπέδων, αλλά και για τις δραστηριότητες της ΕΠΣ Αρκαδίας με την πιο ουσιαστική λειτουργία των Μεικτών ομάδων.

 

Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης του έργου…

Σύμφωνα με την διακήρυξη ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε48600.000,00Ευρώ και αναλύεται σε:

– Δαπάνη Εργασιών: 356.569,50 €.
– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 64.182,51 €.
– Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 63.112,80€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
– Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 6,16 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
– O ΦΠΑ (24%) είναι: 116.129,03 €

 

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται για το γήπεδο της Νεστάνης…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα την περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του Ενωσιακού γηπέδου της ΕΠΣ Αρκαδίας στη Νεστάνη προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

1) Εξυγίανση – καθαρισμός υπάρχουσας επιφάνειας σε μέσο βάθος 10 εκ., με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων (εκσκαφέα) και την απόρριψη και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. Η εξυγιασμένη επιφάνεια θα διαμορφωθεί, θα επιπεδοποιηθεί και θα συμπιεστεί με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων (διαμορφωτήρας, κύλινδρος κ.λ.π.), σε ποσοστό άνω του 90% κατά PROCTOR. Στην συνέχεια, επί της εξυγιασμένης επιφάνειας ,-όπως προβλέπεται και από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες-, θα κατασκευαστούν υπόβαση και βάση από θραυστά υλικά, σύμφωνα με ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά”, στρώσεις οι οποίες θα συμπυκνωθούν με κατάλληλα μηχανικά μέσα 95% κατά PROCTOR και ταυτόχρονα θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες επιφανειακές κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Συγκεκριμένα η επιφανειακή κλίση του αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα και στα συνημμένα σχέδια της μελέτης, θα είναι δικλινής 0,7% κατά πλάτος. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί μια τελική στρώση άμμου πάχους 2cm, η οποία επίσης θα συμπυκνωθεί άνω του 90% κατά PROCTOR.

2) Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού του γηπέδου πλάτους 30 εκ και ύψους 45 εκ.

3) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην βορεινή, ανατολική και δυτική πλευρά του γηπέδου.

4) Κατασκευή περιμετρικού καναλιού επιφανειακής απορροής όμβριων με σχάρα γαλβανισμένη καθαρού πλάτους 21 εκ. και καθαρού βάθους ροής τουλάχιστον 21 εκ.. Το κανάλι, σύμφωνα και με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας της διάταξης απορροής των ομβρίων υδάτων, θα αποτελείται από δύο κλάδους οι οποίοι με κλίση 0,4% θα καταλήγουν σε ένα φρεάτιο από σκυρόδεμα, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 60εκ. x 60εκ. και βάθους 100 εκ στο ανατολικό άκρο του γηπέδου. Από το φρεάτιο αυτό ,τα όμβρια ύδατα μέσω δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων μέγιστου συνολικού μήκος 10,00μ από σωλήνες PVC σ. 41 διατομής Φ315, θα αποχετεύονται σε συγκεκριμένο σημείο του υπάρχοντος ρείθρου της Επαρχιακής οδού, στην οποία έχει πρόσωπο το αθλητικό κέντρο.

5) Τοποθέτηση περίφραξης συρματοπλέγματος περιμετρικά του γηπέδου ,μεταβλητού ύψους 2,00μ και 4,00μ με πόρτες εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

6) Τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα ,τελευταίας Γενιάς, με πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδόσφαιρου (FIFA).

7) Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την τέλεση αγώνων (εστίες ποδοσφαίρου αλουμινίου, πάγκοι αναπληρωματικών)

8) Εγκατάσταση συστήματος διαβροχής του αγωνιστικού χώρου με αυτουψούμενους εκτοξευτήρες. Η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής νερού και αντλιοστασίου.

9) Κατασκευή σωληνώσεων, αγωγού γείωσης και φρεατίων καλωδίων ,όπως επίσης και βάσεων στήριξης από σκυρόδεμα των χαλύβδινων ιστών φωτιστικών σωμάτων του γηπέδου. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε χάνδακα πλάτους 40εκ και βάθους 70εκ, θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου και εν συνεχεία με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες κατασκευής που συνοδεύουν τη μελέτη καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

► Τη σχετική προκήρυξη του έργου μπορεί κανείς να διαβάσει ΕΔΩ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here