Όλες οι λεπτομέρειες προσλήψεων για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

0
419

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρουν τα εξής:

«Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:

Tην 321/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 91647/16-5-2019 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος. Συγκεκριμένα:

 • Ενός (1) αρχηγού, απόφοιτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής σχολής.
 • Πέντε (5) πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής

Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.

 • Δώδεκα (12) ομαδαρχών πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ελλείψει αυτών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ενός κοινωνικού επιστήμονα Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Ενός (1) ιατρού, και ελλείψει αυτού νοσηλευτή
 • Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού βοηθού νοσηλευτή
 • Ενός (1) μάγειρα.
 • Έξι (6) τραπεζοκόμων
 • Δύο (2) καθαριστριών
 • Ενός (1) φύλακα και
 • Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τo έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 3 Ιουνίου 2019.».

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΗΓΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ – ΦΥΛΑΚΑ ΕΡΓΑΤΗ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here