Όλες οι λεπτομέρειες του 1ου Ιστορικού Ράλλυ Τρίπολης

0
318

Το 1ο Ιστορικό Ράλλυ Τρίπολης αποτελεί γεγονός και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 15-16 Ιανουαρίου 2022 στην Αργολίδα και την Αρκαδία. Την 1η ημέρα του αγώνα (Σάββατο, 15/01) οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν από το Ναύπλιο και μετά από μια ενδιαφέρουσα διαδρομή θα τερματίσουν στην πλατεία Άρεως στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Την επόμενη ημέρα (Κυριακή, 16/01) οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν μια κυκλική διαδρομή στην ορεινή Αρκαδία με σημεία εκκίνησης και τερματισμού την πλατεία Άρεως.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές όλες οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο αγώνα έχουν ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ
Με την έγκριση της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ, ο ΑΡ.Σ.Ο.Ε. – ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΗΣ διοργανώνει έναν διήμερο αγώνα για κλασσικά αυτοκίνητα που θα διεξαχθεί στην Αργολίδα και την Αρκαδία στις 15-16 Ιανουαρίου 2022 με την ονομασία «1ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα τυχόντα συμπληρωματικά Δελτία Πληροφοριών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09 Δεκεμβρίου 2021

10:00 Δημοσίευση κανονισμού και έναρξη Εγγραφών                                  

10 Ιανουαρίου 2022

20:00 Λήξη εγγραφών

15 Ιανουαρίου 2022

10:00-13:15 Διοικητικός έλεγχος και παραλαβή υλικού/Τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με το ωράριο (ΦΟΥΓΑΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟ)

13:15 Λήξη δηλώσεων συμμετοχής         

13:30 Ανακοίνωση λίστας εκκινούντων

14:00 Εκκίνηση 1ου σκέλους, ΦΟΥΓΑΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

16:00 Ανασυγκρότηση, ΤΕΓΕΑ

18:30 Τερματισμός 1ου Σκέλους, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

22:00 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου Σκέλους, και ωραρίου εκκίνησης 2ου Σκέλους

16 Ιανουαρίου 2022

10:00 Εκκίνηση 2ου σκέλους, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

13:30 Τερματισμός 2ου Σκέλους, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

14:30 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

15:00 Απονομή

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Μέχρι 14.01.2022 στα γραφεία του ΑΡ.Σ.Ο.Ε.

Το Σάββατο το πρωί στον χώρο εκκίνησης, στο ΦΟΥΓΑΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Στη διάρκεια της εκδήλωσης στον ξενοδοχείο Μαίναλο ΤΡΙΠΟΛΗ

 

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.1 Επεξηγήσεις

Διοργανωτής: ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΗΣ

Κέντρο / Διαρκής γραμματεία:

H Γραμματεία θα λειτουργεί έως και 14.01.2022 στα γραφεία του ΑΡ.Σ.Ο.Ε

Τηλ 2751024377 και 6976003559 (Ντούλιας Ανδρέας), 6974454136 (Λεωνίδας Ντούλιας), 6948202921 (Σελλής Σωτήριος)

E-mail: arsoeargos1@yahoo.gr

Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Γραμματεία θα λειτουργεί στο ξενοδοχείο Μαίναλο ΤΡΙΠΟΛΗ

Website: https://arsoeargos.blogspot.com

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με

– τον ΔΑΚ της FIVA

– τον Πάγιο Κανονισμό Ράλλυ Ακριβείας (Regularity) της ΕΟ ΦΙΛΠΑ

– τον παρόντα κανονισμό και τυχόν Δελτία Πληροφοριών

– τον ΚΟΚ

1.2 Στελέχη του Αγώνα

Οργανωτική Επιτροπή: Ανδρέας Ντούλιας, Λεωνίδας Ντούλιας

Αγωνοδίκης: Ανδρέας Ντούλιας

Αλυτάρχης: Λεωνίδας Ντουλιας

Τεχν. Έλεγχος: Άγγελος Δρης

Υπεύθυνος Κριτών: Πηνελόπη Μερμήγκη

Αποτελέσματα:                Τάσος Δούκας

1.4 Συμπληρώσεις στον Κανονισμό

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορούν να τροποποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη.

Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

Κάθε δελτίο πληροφοριών που θα εκδοθεί μετά την έναρξη του διοικητικού ελέγχου πρέπει να έχει την έγκριση του αγωνοδίκη.

Αυτά τα δελτία αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων στο κέντρο της εκδήλωσης και θα ανακοινωθούν απ’ ευθείας στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης της εκδήλωσης.

1.5 Εφαρμογή και Ερμηνεία του κανονισμού

Ο Αλυτάρχης της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των διατάξεών του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα εξετάζεται από τον Αγωνοδίκη.

 

2 ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ

Τα αποτελέσματα του 1ου Ιστορικού Ράλλυ Τρίπολης δεν προσμετρούν σε έπαθλο

 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μήκος της διαδρομής του 1ου Ιστορικού Ράλλυ Τρίπολης είναι 220 περίπου χλμ με 8 regularity ειδικές διαδρομές. Η εκδήλωση αποτελείται από 2 σκέλη και 4 τμήματα.

Τα οχήματα θα εκκινούν ανά λεπτό Η διαδρομή, καθώς και οι σταθμοί ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ), σταθμοί διέλευσης (ΣΕΔ), νεκροί χρόνοι, κλπ περιγράφονται στο road book και καρνέ, που δίνει στο πλήρωμα κάθε απαιτούμενη πληροφορία για να τερματίσουν τη διαδρομή σωστά (π.χ. τουλίπες, χάρτες κλπ).

 

4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΕΚΤΑ  

4.1 Κάθε οδηγός που επιθυμεί να συμμετάσχει πρέπει να βεβαιώσει ότι κατά την ημέρα του τεχνικού ελέγχου και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης το αυτοκίνητό του πρέπει να είναι νόμιμο για να κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ότι είναι σύμφωνο με την περίοδο κατάταξης, όπως αυτή διευκρινίζεται στο πάγιο κανονισμό της ΕΟ ΦΙΛΠΑ. Συγκεκριμένα:

Κατηγορία B – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1905 μέχρι 31.12.1918.

Κατηγορία C – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1919 μέχρι 31.12.1930.

Κατηγορία D – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1931 μέχρι 31.12.1945

Κατηγορία E – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1946 μέχρι 31.12.1960.

Κατηγορία F – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1961 μέχρι 31.12.1970.

Κατηγορία G – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1971 μέχρι 31.12.1980.

Κατηγορία H – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1981 μέχρι 31.12.1990.

Κατηγορία YoungTimers – Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από 1.1.1991 μέχρι 31.12.1999.

O οργανωτής έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί αυτοκίνητο που δεν είναι σύμφωνο με το πνεύμα της εποχής.

Τα YoungTimers δεν θα ξεπερνάνε το 10% των συνολικών συμμετοχών.

Ο οργανωτής μπορεί να συμπτύξει και/ή διαιρέσει τις κλάσεις.

4.2 Η χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων είναι ελεύθερη.

4.3 H Κάρτα FIVA πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο, μέχρι τον Τεχνικό Έλεγχο (βλέπε άρθρο 10.1).

 

5 ΔΕΚΤΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

5.1 Το πλήρωμα μπορεί να αποτελείται από τον οδηγό και ένα μέλος όπως αναφέρεται στο έντυπο της δήλωσης συμμετοχής.

Ο Οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος. Ένα μέλος το πληρώματος επιτρέπεται να οδηγήσει το όχημα αν είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

Κάθε πλήρωμα μπορεί να ορίσει ονομασία πληρώματος στη δήλωση συμμετοχής.

Αυτή η ονομασία θα ανακοινώνεται σε όλα τα επίσημα έντυπα μαζί με το όνομα του οδηγού/συνοδηγού(ών).

5.2 Oποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση πρέπει να στείλει τη δήλωση συμμετοχής του στη γραμματεία του αγώνα

Ο Οργανωτής πρέπει να έχει λάβει τις δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 10η Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα μέλη του πληρώματος μπορούν να δοθούν μέχρι το διοικητικό έλεγχο. Η αντικατάσταση ενός μέλους του πληρώματος ή του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη του διοικητικού ελέγχου με την έγκριση των οργανωτών. Όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των Οργανωτών. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών ορίζεται στα 60 αυτοκίνητα

5.3 Συμμετοχές ομάδων

Μέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης μπορούν να δηλωθούν ομάδες κατασκευαστών ή λεσχών. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μια ομάδα κατασκευαστή ή λέσχης.

Η ομάδα κατασκευαστών πρέπει να αποτελείται από 3 αυτοκίνητα του ιδίου κατασκευαστή, αλλά όχι απαραίτητα του ιδίου τύπου.

Η ομάδα λέσχης ή συνδέσμου πρέπει να αποτελείται από 3 πληρώματα που ανήκουν στην ίδια λέσχη ή Σύνδεσμο

Το κύπελλο ομάδας απονέμεται στην ομάδα (κατασκευαστή ή λέσχης) που το άθροισμα βαθμών ποινής και των 3 πληρωμάτων της είναι το μικρότερο.

Για να μετρήσουν οι βαθμοί ποινής μιας ομάδας για το κύπελλο ομάδας πρέπει να καταταγούν και τα 3 αυτοκίνητα της ομάδας αυτής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων προσμετρείται η θέση ενός αυτοκινήτου στη Γενική κατάταξη

Κύπελλο ομάδας απονέμεται αν δηλωθούν κατ ελάχιστον τρεις ομάδες ανεξάρτητα αν είναι ομάδα ή λέσχη.

Για να δηλωθεί μια ομάδα πρέπει η κάθε μια από αυτές να καταβάλει το ποσόν των 30 Ευρώ

5.4 Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής όλοι οι οδηγοί αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

6 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Παράβολο συμμετοχής

6.1.1 Το παράβολο συμμετοχής για κάθε όχημα που αποτελείται από 1 οδηγό και ένα συνοδηγό (2 άτομα) ορίζεται στα 100,00 Ευρώ.

Για οχήματα κατασκευασμένα πριν την 31/12/1965 το παράβολο διαμορφώνεται στα 90,00 Ευρώ.

Το παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνει:

– Υλικά Αγώνα, Αναμνηστικά

– Ασφάλιση κατά τη διάρκεια του Αγώνα

Για κάθε επιπλέον άτομο το παράβολο αυξάνεται κατά € 30.

6.1.2 Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο όταν συνοδεύεται από ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής.

6.2 Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται εξ’ ολοκλήρου

α. σε υποψηφίους που η συμμετοχή τους δεν έγινε δεκτή

β. σε περίπτωση που ματαιωθεί η εκδήλωση

Ο οργανωτής μπορεί να επιστρέψει μέχρι το 50% του παραβόλου σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» η οποία έχει πιστοποιηθεί από τη λέσχη στην οποία ανήκει το πλήρωμα. Τυχόν έξοδα Ξενοδοχείων και λοιπών υπηρεσιών αφαιρούνται ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

6.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.3.1 Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η κάλυψη του διαγωνιζομένου για αστική ευθύνη σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της ΕΟ ΦΙΛΠΑ περί ασφαλιστικής κάλυψης :

6.3.2 Οι οργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί από συμμετέχοντα προς άλλους συμμετέχοντες ή συμμετέχοντα αυτοκίνητα σε όλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Οι Οργανωτές επίσης δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των Ελληνικών Νόμων και κανόνων.

6.3.3. Η ασφάλιση αυτή ισχύει από την εκκίνηση, παύει δε να ισχύει μετά το τέλος της εκδήλωσης ή από τη στιγμή της εγκατάλειψης ή του αποκλεισμού από αυτήν.

6.3.4  Τα οχήματα που φέρουν πινακίδες service και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη πινακίδα που εκδόθηκε από την Οργάνωση δε καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και κυκλοφορούν με την ευθύνη των ιδιοκτητών τους . Η Οργάνωση δε φέρει καμία ευθύνη.

6.3.5 Αγωνιζόμενοι από το εξωτερικό οφείλουν να έχουν ασφαλισμένα τα αυτοκίνητά τους από τη χώρα τους                 και να είναι εφοδιασμένοι με κάρτα ασφάλισης (πράσινη κάρτα).

 

7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΔΑΚ της FIA που αφορούν στη διαφήμιση. Αντίγραφο των   διατάξεων είναι διαθέσιμο από τον οργανωτή, εφόσον ζητηθούν. Η υποχρεωτική διαφήμιση του οργανωτή είναι:

-στα νούμερα συμμετοχής

-στις πινακίδες

 

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8.1 Πληρώματα

Μόνο τα πληρώματα που αναφέρονται στην δήλωση συμμετοχής επιτρέπεται να εκκινήσουν.

Στην περίπτωση που ένα μέλος του πληρώματος εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, ή κάποιο τρίτο πρόσωπο επιβιβασθεί σ’ αυτό το αυτοκίνητο (εκτός αν πρόκειται για μεταφορά ασθενούς ή τραυματία ή μετά από άδεια του Αλυτάρχη) μπορεί να αποκλειστεί.

8.2 Σειρά εκκίνησης – Πινακίδες – Αριθμοί Συμμετοχής

8.2.1 H σειρά εκκίνησης θα δοθεί σύμφωνα με τον Πίνακα Εκκινούντων. Κάθε πλήρωμα που φτάνει με καθυστέρηση στην εκκίνηση της εκδήλωσης ή σκέλους ή τμήματος διαδρομής (επανεκκίνηση μετά από ανασυγκρότηση) θα τιμωρείται κατά την κρίση των αγωνοδικών (Άρθρο 9.3.2.2).

8.2.2 Οι οργανωτές θα εφοδιάσουν το πλήρωμα με δύο πινακίδες και δύο αριθμούς.

8.2.3 α. Πινακίδες

Οι πινακίδες που φέρουν και τον αριθμό συμμετοχής πρέπει να τοποθετηθούν σε ευδιάκριτο σημείο στο μπροστινό και πίσω τμήμα του αυτοκινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια.. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτουν, έστω και μερικώς,τους αριθμούς κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Για οποιαδήποτε κάλυψη του(ων) αριθμού(ων) κυκλοφορίας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 100€

β.Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, βεβαιωθεί ότι λείπει ένας αριθμός ή πινακίδα, θα επιβληθούν 100 βαθμοί ποινής

8.3 Καρνέ

8.3.1 Σε κάθε πλήρωμα θα παραδοθεί ένα καρνέ που θα εμφανίζει τους ιδανικούς χρόνους για να καλυφθεί η απόσταση μεταξύ δύο σταθμών ελέγχου χρόνου (ΣEX). Το καρνέ θα παραδίδεται στον τερματισμό κάθε σκέλους και θα αντικαθίσταται από νέο στην εκκίνηση του επομένου σκέλους.

Τα καρνέ πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των οργανωτών και σύμφωνα με τις εκτυπωμένες οδηγίες σε κάθε κάρτα. Στους αγωνιζόμενους που δεν χρησιμοποιούν το καρνέ σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να επιβληθεί η ποινή από τους αγωνοδίκες που φθάνει μέχρι και αποκλεισμό.

8.3.2 Oι σελίδες των regularity ειδικών δοκιμασιών είναι αναπόσπαστο τμήμα του καρνέ.

8.3.3 Οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση που έγινε στο καρνέ επιφέρει τον αποκλεισμό, εκτός αν τέτοια διόρθωση ή τροποποίηση έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο κριτή., ο οποίος πρέπει να υπογράφει δίπλα σε κάθε σχετική διόρθωση/τροποποίηση.

8.3.4 Το πλήρωμα του αυτοκινήτου είναι το μόνο υπεύθυνο για την παρουσίαση του καρνέ στους διαφόρους σταθμούς ελέγχου και για την ακρίβεια των εγγραφών του χρόνου σ’ αυτό.

8.3.5 Για το λόγο αυτό το πλήρωμα πρέπει να παραδώσει στον έφορο του σταθμού ελέγχου το καρνέ στον σωστό χρόνο και να βεβαιωθεί ότι η εγγραφή του χρόνου έγινε σωστά. Ο κριτής είναι ο μόνος υπεύθυνος που επιτρέπεται να γράψει το χρόνο στο καρνέ με το χέρι ή σφραγίδα.

8.4 ΚΟΚ – Επισκευές

8.4.1 Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τα πληρώματα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τον KOK. Σε κάθε πλήρωμα που δεν ακολουθεί τον KOK μπορεί να επιβληθούν οι παρακάτω χρονικές ποινές, σύμφωνα με απόφαση των αγωνοδικών.

α) 1η παράβαση: 300 βαθμοί ποινής

β) 2η παράβαση: πιθανός αποκλεισμός

Αποκλεισμό μπορεί να επιφέρει, εφόσον διαπιστωθεί 2 φορές, η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού από τον KOK ορίου ταχύτητας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών διαδρομών.

Τα αρμόδια όργανα, (αστυνομία) που θα πιστοποιήσουν κάποια παράβαση του KOK από κάποιο πλήρωμα που συμμετέχει πρέπει να του το γνωστοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούν για τους άλλους οδηγούς.

8.4.2  Oι επισκευές και ο ανεφοδιασμός επιτρέπονται σε όλη την διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύονται από το Road Book

8.4.3 Επίσης απαγορεύεται στα πληρώματα, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι τον αποκλεισμό:

-να εμποδίζουν εκουσίως τη διέλευση των μετεχόντων αυτοκινήτων ή να παρεμποδίζουν το προσπέρασμά τους,

-να συμπεριφέρονται με ανάρμοστη συμπεριφορά.

 

9 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

9.1 Εκκίνηση

9.1.1 Ο χρόνος εκκίνησης των αυτοκινήτων είναι σταθερός και θα εκκινούν ανά λεπτό. Η εκκίνηση δίνεται με βάσει το πρόγραμμα. Επίσημη ώρα είναι η ώρα που έχουν τα χρονόμετρα της Οργάνωσης

9.1.2 Τα πληρώματα πρέπει να σφραγίσουν τη διέλευσή τους από όλα τα σημεία που αναφέρονται στο καρνέ και με τη σωστή σειρά. Μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή 300 βαθμών.

9.2 Σταθμοί Ελέγχου – Γενικές διατάξεις

9.2.1 Όλοι οι σταθμοί ελέγχου, δηλαδή οι σταθμοί ελέγχου χρόνου και διέλευσης, εκκίνησης και τερματισμού των regularity ειδικών διαδρομών, θα σημαίνονται με πινακίδες τυποποιημένες από την οργάνωση (βλέπε παράρτημα 1). Η γραμμή τερματισμού και κάθε ενδιάμεσο σημείο ελέγχου των regularity διαδρομών συνήθως δεν σημαίνονται. Σε μέγιστη απόσταση ενός χιλιομέτρου μετά το τελευταίο σημείο χρονομέτρησης της regularity ειδικής, θα τοποθετηθεί από τους οργανωτές μια πινακίδα τερματισμού της ειδικής διαδρομής. Αυτή ενημερώνει τα πληρώματα ότι έχουν περάσει το τελευταίο κρυφό σημείο χρονομέτρησης της regularity διαδρομής.

9.2.2 H άφιξη σε ένα σταθμό ελέγχου χρόνου ή διέλευσης από διαφορετική φορά από αυτήν της εκδήλωσης ή μη εμφάνιση σε ένα σταθμό ελέγχου χρόνου ή διέλευσης επιφέρει ποινή.

9.2.3  Όλοι οι σταθμοί ελέγχου θα αρχίσουν να λειτουργούν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ιδανική ώρα άφιξης του πρώτου διαγωνιζομένου αυτοκινήτου. Θα κλείσουν σύμφωνα με την απόφαση του αλυτάρχη.

9.2.4 Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του εντεταλμένου κριτή οποιουδήποτε σταθμού ελέγχου.

9.2.5 Tα διακριτικά γιλέκα των επικεφαλής και των κριτών θα είναι ως εξής: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

9.3 Σταθμοί Ελέγχου Διέλευσης (ΣΕΔ – PC) και Χρόνου (ΣΕΧ – TC) – Εγκατάλειψη

9.3.1 Σταθμοί Ελέγχου Διέλευσης

Σε αυτούς τους σταθμούς οι κριτές απλώς σφραγίζουν και/ή υπογράφουν το καρνέ μόλις αυτό τους παραδοθεί από το πλήρωμα, χωρίς να αναφέρουν την ώρα διέλευσης.

Η έλλειψη τέτοιας σφραγίδας ή/και υπογραφής από σταθμό διέλευσης επιφέρει ποινή 300 βαθμών.

Οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να οργανώσουν κρυφούς σταθμούς διέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Μπορούν επίσης να οργανώσουν μη επανδρωμένους σταθμούς.

9.3.2 Σταθμοί Ελέγχου Χρόνου

9.3.2.1 Στους σταθμούς αυτούς οι έφοροι σημειώνουν στο καρνέ, που προσκομίζει ένα από τα μέλη του πληρώματος, την ώρα επίδοσής του. Η ιδανική ώρα σφράγισης είναι αυτή που προκύπτει προσθέτοντας τον χρόνο κάλυψης της επί μέρους διαδρομής στην ώρα εκκίνησης αυτής της διαδρομής.

Το πλήρωμα δεν παίρνει ποινή εφόσον η ώρα που το αυτοκίνητο εισέρχεται στο σταθμό ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης ή του λεπτού που προηγείται.

9.3.2.2   Κάθε διαφορά μεταξύ της ιδανικής ώρας και της πραγματικής ώρας σφράγισης θα επιφέρει ποινή όπως παρακάτω:

α. Για καθυστέρηση: 10 βαθμούς για κάθε λεπτό ή κλάσμα λεπτού

β. Για προάφιξη: 60 βαθμούς για κάθε λεπτό ή κλάσμα λεπτού

γ. Mη σφράγιση σε ΣEX ή άφιξη μετά τη μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση των 30 λεπτών θα επιφέρει ποινή 300 βαθμών

δ.Η μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση μεταξύ δύο σταθμών ελέγχου χρόνου σε σχέση με τον ιδανικό χρόνο είναι 30 λεπτά

ε. Η μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση στο τέλος κάθε τμήματος και/η σκέλους είναι 30 λεπτά.

9.3.2.3 Στο τέλος κάθε σκέλους ή/και στον τερματισμό επιτρέπεται η προάφιξη

9.3.3 Εγκατάλειψη – Επανεκκίνηση (Catching up)

Για τους οδηγούς εκείνους που λόγω τεχνικού προβλήματος έχασαν κατά τη διάρκεια κάποιου σκέλους, έναν σταθμό ελέγχου χρόνου ή έναν σταθμό διέλευσης (που μπορεί να είναι κρυφός), θα υπάρχει πρόβλεψη για επανεκκίνηση. Στην περίπτωση αυτή ο αγωνιζόμενος μπορεί να επανεκκινήσει στο επόμενο σκέλος, αφού του επιβληθεί πρώτα ποινή 300 δευτερολέπτων για κάθε σταθμό που έχασε και υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει τον αλυτάρχη γραπτώς και μέσα σε 30 λεπτά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του σκέλους, για την πρόθεσή του να επανεκκινήσει.

Εάν κρίνεται σκόπιμο το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί συμπληρωματικό τεχνικό έλεγχο.

Για να καταταγεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να παρουσιαστεί στον τελευταίο σταθμό ελέγχου.

9.4 Σταθμοί Ανασυγκρότησης

9.4.1 Kατά μήκος της διαδρομής μπορεί να οργανωθούν σταθμοί ανασυγκρότησης. Κατά την άφιξή τους στους σταθμούς ανασυγκρότησης τα πληρώματα θα παραδώσουν τα καρνέ στον αρμόδιο κριτή και θα πάρουν οδηγίες για την ώρα επανεκκίνησής τους.

9.4.2  Oι ως άνω σταθμοί ανασυγκρότησης χρησιμεύουν για να περιορίσουν τον κενό χρόνο που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των διαγωνιζομένων αυτοκινήτων . Πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη η ώρα εκκίνησης από τον σταθμό ανασυγκρότησης και όχι η διάρκεια παραμονής τους σ’ αυτόν.

9.5 Regularity Eιδικές Διαδρομές (Ακριβείας)

9.5.1 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα οργανωθεί ένας αριθμός regularity ειδικών διαδρομών σε δρόμους ανοικτούς στην κυκλοφορία από τους οργανωτές. Η Μ.Ω.Τ. σε όλες τις regularity ειδικές δεν θα είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ/ώρα.

Στις regularity ειδικές διαδρομές οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ακολουθούν σε κάθε περίπτωση τη ΜΩΤ που έχει ορίσει ο οργανωτής στο δελτίο πληροφοριών που θα μοιραστεί πριν την εκκίνηση κάθε σκέλους. Τα πληρώματα πρέπει να τερματίσουν τις regularity ειδικές διαδρομές χωρίς να σταματήσουν, ακολουθώντας τη ΜΩΤ που όρισε ο οργανωτής. Σήματα της τροχαίας ανώτατου ορίου ταχύτητας, εντός της περιοχής των ειδικών διαδρομών, ΔΕΝ επηρεάζουν την μέση ωριαία ταχύτητα (ΜΩΤ) που έχει δοθεί από τον οργανωτή για το σύνολο της κάθε ειδικής διαδρομής. Ο οργανωτής, κατά την κρίση του, θα ορίσει ενδιάμεσα σημεία χρονομέτρησης σε οποιοδήποτε σημείο μιας regularity ειδικής. Στις ειδικές διαδρομές με εκκίνηση από στάση δεν θα υπάρχει ενδιάμεσο σημείο χρονομέτρησης στο πρώτο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής. Στις Ε.Δ. στις οποίες υπάρχει κοινό σημείο αφετηρίας με διαφορετικά σημεία τερματισμού (και διαφορετικές ΜΩΤ) δεν θα υπάρχει χρονομέτρηση σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από τον κάθε τερματισμό (πλην του τελευταίου)

Η γραμμή τερματισμού και οποιοδήποτε ενδιάμεσο σημείο χρονομέτρησης δεν θα σημαίνεται.

Σε απόσταση 1000 μέτρων το πολύ μετά τη γραμμή τερματισμού μίας regularity ειδικής διαδρομής, θα τοποθετηθεί από τον οργανωτή μια πινακίδα “τέλους σταθμού”, υποδεικνύοντας έτσι στο πλήρωμα ότι έχει τερματίσει αυτή τη regularity διαδρομή.

Η χρονομέτρηση θα γίνεται με αναλογικά χρονόμετρα SEIKO

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τις regularity ειδικές διαδρομές σύμφωνα με μία ή και περισσότερες ΜΩΤ που έχει ορίσει ο οργανωτής. Οι ΜΩΤ που ορίζει ο οργανωτής μπορούν να διαφέρουν σε κάθε κατηγορία. Το ελάχιστο μήκος που μπορεί να έχει μία ειδική διαδρομή σε ανοιχτό δρόμο είναι 3 χλμ.

O οργανωτής, κατά την κρίση του, θα ορίσει ενδιάμεσα σημεία χρονομέτρησης σε οποιοδήποτε σημείο μιας regularity ειδικής και θα πρέπει να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των regularity ειδικών διαδρομών.

9.5.1 Κάθε αυτοκίνητο θα έχει χρονολογικό συντελεστή, αντίστοιχο του έτους κατασκευής

Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο το 1962 έχει συντελεστή ποινής 0.62. Οι ποινές του πληρώματος στο τέλος της ημέρας θα πολλαπλασιάζονται με τον ειδικό συντελεστή, για παράδειγμα 10 πόντοι ποινής X 0.62 = 6.2 Ποινή

9.6 Parc fermé ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

 

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙΝΕΣ

10.1 Έλεγχος Εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση

10.1.1    Κάθε πλήρωμα που συμμετέχει στην Εκδήλωση πρέπει να παρουσιαστεί στον διοικητικό και έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το ωράριο που θα δοθεί με Δελτίο Πληροφοριών

Kατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου πρέπει να παρουσιαστούν τα παρακάτω έγγραφα:

– Δίπλωμα οδήγησης (όσων πρόκειται να οδηγήσουν)

– Tα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου όπως απαιτείται

– Κάρτα FIVA

– Βεβαίωση της ασφάλειας του αυτοκινήτου όπως ορίζεται.(πράσινη κάρτα για τα ξένα πληρώματα)

O έλεγχος εξακρίβωσης που πραγματοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι γενικής μορφής, (έλεγχος του τύπου και κατασκευαστή του οχήματος, έτος κατασκευής, συμφωνία αυτοκινήτου με τον KOK, κλπ).Η αντίστοιχη ταυτότητα (βλέπε άρθρο 4.3) πρέπει να παρουσιαστεί στον έλεγχο εξακρίβωσης για κάθε αυτοκίνητο.

Επίσης στον έλεγχο εξακρίβωσης θα ελεγχθούν οι αριθμοί συμμετοχής αν έχουν διανεμηθεί και οι πινακίδες (που θα δοθούν από τον οργανωτή). Οι αριθμοί συμμετοχής και οι πινακίδες που θα δοθούν από το οργανωτή θα πρέπει να τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο πριν από τον έλεγχο εξακρίβωσης.

10.3 Περίληψη ποινών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

4.1 Μη συμμόρφωση του αυτοκινήτου με το πνεύμα της εποχής.

4.3/10.1.2 Έλλειψη ταυτότητας στον τεχνικό έλεγχο

8.4.1 Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ταχύτητας 2 φορές

ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ

8.1 Αποχώρηση μέλος του πληρώματος ή επιβίβαση 3ου, εκτός από “ανωτέρα βία”

8.3.1 Μη χρήση των καρνέ σύμφωνα με τις οδηγίες

8.3.3 Διόρθωση ή τροποποίηση στο καρνέ χωρίς την έγκριση του Υπεύθυνου κριτή

8.4.1 2η παράβαση του ΚΟΚ

8.4.3 Παρεμπόδιση άλλων αυτοκινήτων, ανάρμοστη συμπεριφορά

9.3.3 Μη διέλευση στο τελευταίο ΣΕΧ του σκέλους

10.1 Μη συμμόρφωση του αυτοκινήτου με την κάρτα FIVA κατά τον Τεχνικό Έλεγχο ή έλεγχο Εξακρίβωσης

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

8.2.1 Καθυστέρηση προσέλευσης στην εκκίνηση ή σκέλους ή τμήματος 120 β. ποινής

8.2. Απώλεια πινακίδας ή αριθμού συμμετοχής. 100 β.π

8.4.1 1η παράβαση του ΚΟΚ 300 βαθμοί ποινής.

9.1.2 Μη σφράγιση σε σταθμό με τη σωστή σειρά 300 β.π

9.2.2 Μη διέλευση από ΣΕΔ ή ΣΕΧ ή άφιξη από λάθος κατεύθυνση 300β.π

9.3.1 Έλλειψη σφραγίδας ή/και υπογραφής από ΣΕΔ ποινή 300 βαθμών

9.3.2.2. Καθυστερημένη άφιξη σε ΣΕΧ, για κάθε λεπτό10β.π για κάθε λεπτό ή Κλάσμα λεπτού

9.3.2.2. Προάφιξη σε ΣΕΧ, για κάθε λεπτό 60 β.π για κάθε λεπτό ή Κλάσμα λεπτού

9.3.2.2. Μη εγγραφή χρόνου στον ΣΕΧ ή άφιξη μετά τη μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση σε ΣΕΧ, ποινή 300 Β.

9.3.3 Σε περίπτωση επανεκκίνησης (catching up) για κάθε σταθμό που έχασε 300 β.π

9.4 Προάφιξη ή καθυστέρηση σε regularity διαδρομή για κάθε δευτερόλεπτο ποινή 1 βαθμός

9.7 Μη εκκίνηση σε regularity διαδρομή ,ή μη ολοκληρωμένη regularity διαδρομής 300 β. ποινής.

9.8 Αναμονή ή καθυστέρηση για ολοκλήρωση ιδανικού χρόνου σε τμήμα ή τέλος μίας ειδικής διαδρομής 300 βαθμοί ποινής.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

8.2. Κάλυψη οποιουδήποτε αριθμού κυκλοφορίας 100€

 

11 KATATAΞEIΣ – EΠAΘΛA – ENΣTAΣEIΣ

11.1 Κατατάξεις

Η κατάταξη που είναι στην ευχέρεια του οργανωτή θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο

α. Οι ποινές εκφράζονται σε βαθμούς

Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων αθροίζονται οι βαθμοί ποινής των regularity διαδρομών, οι ποινές που επιβλήθηκαν στα τμήματα των διαδρομών και οποιεσδήποτε άλλες ποινές που εκφράζονται σε βαθμούς. Το πλήρωμα με το μικρότερο άθροισμα ποινών αναδεικνύεται νικητής. Το πλήρωμα με τους αμέσως λιγότερους βαθμούς ποινής 2ος κοκ. Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο.

β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται το αυτοκίνητο παλαιότερης κατηγορίας. Μεταξύ αυτοκινήτων της ιδίας κατηγορίας προηγείται το αυτοκίνητο μικρότερου κυβισμού. Μεταξύ αυτοκινήτων του ιδίου κυβισμού προηγείται το παλαιότερο χρονολογικά.

γ. Κατάταξη Ομάδων

Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που το άθροισμα των ποινών των 3 πληρωμάτων της είναι το χαμηλότερο.

11.2 Έπαθλα-Κύπελλα

11.2.1 Γενική κατάταξη

Στα 3 πρώτα πληρώματα

11.2.2 Κατάταξη Κατηγοριών

Στα τρία πρώτα πληρώματα κατηγορίας

11.2.3 Κύπελο Κυριών

Απονέμεται στο γυναικείο πλήρωμα με την υψηλότερη θέση στη Γενική Κατάταξη

Οι Οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν και άλλα βραβεία.

11.3 Απονομή

Η τοποθεσία και ο χρόνος της απονομής αναφέρεται στο πρόγραμμα (ή μέσω δελτίου πληροφοριών).

11.4 Ενστάσεις

11.4.1 Oλες οι ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν μέσα σε 30 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών επίσημων αποτελεσμάτων

Κάθε ένσταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στον Αλυτάρχη ή εκπρόσωπό του από ένα μέλος του πληρώματος μεμονωμένα είτε κατά ενός άλλου πληρώματος ή κατά των οργανωτών. Το παράβολο ένστασης ορίζεται με το ισόποσο του παραβόλου συμμετοχής

11.4.2 Οι αποφάσεις των αγωνοδικών θεωρούνται τελεσίδικες.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here